Novice RSS icon

Kreativnost v oglaševanju = učinkovitost!

9.8.2013

Kakšno zvezo imata kreativnost in učinkovitost oglaševanja? Mnogi ne verjamejo v njuno povezanost, vendar obstajajo številni dokazi, da sta kreativnost in učinkovitost v oglaševanju tesno povezana.

Cenjen strokovnjak na področju marketinga Peter Field se je lotil tovrstne raziskave s pomočjo Datamine IPA in poročila Gunn Report, kjer so rangirana dela in agencije glede na prejete nagrade za kreativnost.

Peter Field je preučeval nagrajene oglaševalske akcije in vpliv na poslovne dosežke teh blagovnih znamk in podjetij. V analizo je vključil 435 akcij v letih med 1994 do 2010, ki so dobile največ nagrad za kreativnost. Proučeval je številne kazalnike, kot so prodaja, dobiček, zvestoba kupcev, rast tržnega deleža ipd.

Analiza je pokazala zelo močno povezavo med kreativnostjo in učinkovitostjo. Kampanje iz IPA baze, ki so bile nagrajene za kreativnost:

  • So učinkovitejše od tistih, ki niso bile nagrajene, kljub temu, da so imele podpovrečni delež oglaševanja v kategoriji.
  • So 11-12 krat bolj učinkovite kot ostale v smislu stopnje rasti pridobljenega tržnega deleža glede na deležom ESOV (extra share of voice).
  • Imajo 2-krat višji ROI od nenagrajenih.
  • Ustvarjajo bistveno večji “buzz”.

Ampak kaj imajo vse te ustvarjalne kampanije v skupega?

  • Zelo močno je prisoten element čustev in
  • Imajo potencial za “buzz”

Medtem ko kreativnosti ni mogoče jasno opisati, je mogoče izmeriti njene učinke. Dokazana povezava, da močna ustvarjalnost vodi do uspeha, je dobra novica za oglaševalce in agencije. Upamo, da bo to dodatna vzpodbuda komunikacijski dejavnosti, saj lahko v času izjemne nasičenosti ponudbe, prav komuniciranje pripomore k ustvajanju pomembne konkurenčne prednosti za podjetja.

Viri:
Peter Field, IPA (2013). The Gunn report, IPA databanks.
ADMAP (Nov. 2011). Creative Effectiveness. Twose, D. & Jones, P.W.

Nazaj na seznam