Novice RSS icon

Kako pogosto pa vi pomislite na mobilno oglaševanje?

16.9.2014
Leta 2013 je bilo v Sloveniji 32 % uporabnikov pametnih telefonov, kar je za devet odstotnih točk več kot leto prej. V primerjavi z ZDA, kjer je bila v istem obdobju penetracija že kar 70 % ali glede na povprečje večjih zahodnoevropskih držav (Velika Britanija, Nemčija, Francija, Italija, Španija) 57 %, se zdi odstotek razmeroma nizek, vendar pa vseeno lahko prepoznavamo profil uporabnika pametnega telefona in njegovo izkušnjo brskanja po spletu.

V Sloveniji ima 32 % populacije, kar je 518.000 uporabnikov, svoj pametni telefon. Uporabniki pametnih telefonov v večini iščejo informacije najprej na spletu in si življenja brez slednjega ne znajo predstavljati. Informacije na spletu pogosto iščejo tudi pred nakupom in hkrati menijo, da je kupovanje na spletu poenostavilo njihovo življenje. Tretjina uporabnikov pametnih telefonov po svoji subjektivni oceni navaja, da na spletu prek mobilnega telefona preživi manj kot pol ure, pri 42 % je zaslediti podatek, da na spletu preživijo od pol ure do štiri ure. Najpogosteje dostopajo do elektronske pošte, socialnih omrežij, spremljajo vreme, uporabljajo zemljevid in spremljajo dnevne novice. Na spletu opazijo oglase, vendar jih motijo tisti, ki prekrivajo vsebino. Pogosto obiščejo tudi spletna mesta svojih najljubših blagovnih znamk. Mnenja so, da so tiste znamke, ki oglašujejo na spletu, bolj sodobne.

Če pri medijski potrošnji pogledamo podatke za vse uporabnike pametnih telefonov skupaj, pričakovano na prvem mestu najdemo internet, visok indeks afinitete je pri kinu, vendar z najmanjšim dosegom. Visok doseg pri ciljni skupini je zaznati pri »outdooru« (različni zunanji plakati, digitalni zasloni, fasadni panoji), televiziji, radiu in »indooru« (razni notranji plakati, digitalni zasloni, znamčenje na mestih nakupa ipd.). Segmentirano podrobneje, glede na starostno skupino, spol interes ipd. se medijska konzumacija ene ciljne skupine nekoliko razlikuje od druge, vendar pa je vsem skupno, da vsak dan dostopajo do spleta prek mobilnih naprav in tega ne gre zanemariti. Uporabnikom pametnih telefonov je všeč velika izbira televizijskih programov in med gledanjem televizije prek pametnega telefona nadpovprečno iščejo izdelke, ki jih vidijo v oglasu, zato je poleg zakupa televizije pomembno vključiti še spletni in mobilni zakup.

Graf spol

Iz demografskih podatkov v TGI (target group indeks) lahko razberemo, da je v Sloveniji nekoliko več moških kot žensk, najbolj pa izstopajo uporabniki med 21 in 39 let.

Graf starost

Večina je zaposlenih, 45 %, med preostalimi pa izstopa dobršen del dijakov in študentov, 23 %. Po območjih izstopajo tri slovenska središča, in sicer Osrednjeslovensko (27 %), Podravsko (17 %) in Savinjsko (15 %), zato lahko sklepamo, da gre za bolj urbane uporabnike. Po izobrazbi in dohodku ne odstopajo od slovenskega povprečja.

Uporabnike pametnih telefonov na splošno zanimajo novosti v tehnologiji. Do svojega mobilnega operaterja so, jasno, bolj kritični kot splošna populacija. V življenju jim veliko pomeni izobrazba in stremijo k uspešni karieri. Radi se zabavajo, so uživači in cenijo materialne dobrine, hkrati pa so jim blizu tradicionalne vrednote; svoj čas bi žrtvovali za dobro stvar, prizadevajo si za enakost vseh in verjamejo v daljše razmerje s partnerjem. Zanima jih šport, pomembno jim je tudi, kako jih ljudje dojemajo. Zase menijo, da so tekmovalni in oportunisti ter perfekcionisti. Pomembno jim je, da se podjetja etično vedejo. Značilnost, ki se pojavlja, je tudi strinjanje, da mobilni telefon izraža njihovo osebnost.

Težko je zagotovo napovedati število uporabnikov pametnih telefonov za prihodnost, je pa jasno, da prodaja pametnih telefonov tudi pri nas vse bolj raste in če se nadaljuje rast iz leta 2013 tudi v letošnjem letu, je predvideti, da bo v Sloveniji konec leta 2014 približno 40 % uporabnikov pametnih telefonov. Z večjo penetracijo mobilno oglaševanje postaja ključen kanal za oglaševalce, zlasti za ciljno skupino, ki je stara do 39 let, saj so le klik stran od svojih potencialnih kupcev. Pri načrtovanju aktivnosti je to nujno vzeti v obzir kot tudi dejstvo, da je treba komunikacijo prilagoditi spletnemu in mobilnemu oglaševanju.

Suzana Labazan, medijska načrtovalka

Viri:

  • Comscore.com
  • TGI 2012, 2013
Nazaj na seznam