Novice RSS icon

Začetek merjenja gledanosti z zamikom

14.2.2017
AGB Nielsen je oktobra začel meriti gledanje z zamikom. Po napovedih naj bi bila gledanost na račun tega višja za okrog 10 %, delež gledanja z zamikom pa je odvisna tudi od demografije. Programi, ki se največ »shiftajo«, so filmi, serije in risanke, najmanj pa se »shifta« športnih vsebin.

Dejstvo je, da se uporaba televizije spreminja. Ne gre več samo za gledanje programov v živo, temveč se uporabniki vse bolj poslužujejo tudi drugih, alternativnih načinov uporabe televizije, od katerih najbolj izstopa gledanje z zamikom.

Glede na članek, ki ga je (sicer že leta 2015) objavil MediaPost, ljudje, zajeti v raziskavo (16-74), več televizije gledajo z zamikom (53 %) kakor pa v živo (47 %). Odstotek TSV (time shift viewing) je še višji med mlajšimi gledalci – skupina 16-34 namreč pravi, da z zamikom gleda kar 61 % vsega gledanega TV programa. Od tistih, ki gledajo serije in nadaljevanke, jih kar 42 % take vsebine raje gleda z zamikom. Pomemben faktor, ki vpliva na priljubljenost gledanja z zamikom, je tudi preskakovanje oglasnih blokov. 37 % vprašanih meni, da je preskakovanje oglasov prednost gledanja z zamikom, če pa previjanje naprej (fast-forward) ni na voljo, pa to vidijo kot »frustracijo« (MediaPost).

Ker smo v Sloveniji med razvitejšimi trgi glede uporabe zamika, je AGB Nielsen na našem trgu to začel tudi meriti. O trendih sicer še težko govorimo, gotovo pa pričakujemo višjo gledanost, ki pa ni linearna za vse vsebine in TV postaje (nekatere vsebine in postaje se več gledajo z zamikom kot druge). Z vidika medijskega načrtovanja se spremeni predvsem način analize podatkov in napovedovanje, saj je po novem v raziskavi na voljo več vrst podatkov (gledanje v živo, zamik v istem dnevu, zamik v 7 dneh, konsolidirani podatki za skupno gledanost itd.), ki so na voljo ob različnih terminih kot do sedaj.

TSV je odvisen tudi od demografije – nekatere skupine gledajo več vsebin z zamikom kot druge:

  • Najbolj »shiftajo« otroci (4-14) in mlajši odrasli (25-34), vmesna skupina (15-24) pa »shifta« zelo malo.
  • Po starostnih skupinah potem količina »shiftanja« PADA.
  • S stopnjo izobrazbe količina »shiftanja« RASE.
  • V urbanih okoljih je »shiftanja« VEČ (so bolj zaposleni in nimajo toliko časa za npr. gledanje informativnih oddaj točno ob 19h)
  • Največ »shiftanja« je za do 2 dni nazaj
  • Najbolj »shiftane« zvrsti: filmi (+ animirani), serije (+ animirane), razvedrilne oddaje, informativne oddaje
  • Najbolj »shiftani« kanali: OTO, Fox kanali (Fox, Fox Life, Fox Crime), Minimax, BRIO & KINO

Podatki so v programu na voljo od 1. 10. 2016.

Kratka analiza vpliva gledanja z zamikom na gledanost in ratinge po oglaševalcih:
Termin: 1. 10. - 31. 12. 2016 (oktober do december)
CS: 18-54

Indeks konsolidirani podatki/gledanje v živo: AMR % indeks
Ad blocking

Podatki so v skladu s pričakovanji in napovedovanji. Največ se z zamikom namreč gleda kanale z risankami ter nanizankami, serijami in filmi (OTO, KINO, Fox Life, Fox Crime, Fox, Diva in E!). Najmanj se previja športne kanale (SK1, SK2, SK3) in nekatere ostale kanale (ID Xtra, Slovenija 2 in Animal Planet). V povprečju je v zajeti analizi gledanost kar 16 % večja.

Pri analizi gledanosti oglasnih blokov se je v prvih dveh mesecih merjenja izkazalo, da je za največje oglaševalce realizacija v povprečju 9 % boljša.

O trendih je po treh mesecih zajetih podatkov še težko govoriti, zaenkrat pa so podatki skladni s pričakovanji. TV postaje s filmi, serijami in animiranimi oddajami se bolj gledajo z zamikom kot športne postaje. V povprečju je gledanost s konsolidiranimi podatki višja za 16 %, realizacija GRP-jev pri največjih oglaševalcih pa je v povprečju 9 % višja. Za bolj dolgoročne trende, sezonskost in točnejše napovedovanje pa bo treba počakati.

VIRI:

Nazaj na seznam