Skip to content Skip to footer

Medijska strategija vključuje načrtovanje in zakup medijskega prostora različnih medijskih kanalov za dosego širšega ciljnega občinstva in povečanje prepoznavnosti blagovne znamke. S planiranjem, merjenjem in analiziranjem kampanj zagotovimo doseganje zastavljenih ciljev oglaševanja. Radi gremo še korak naprej in svojim naročnikom pomagamo s tržnimi raziskavami, ki jih imamo na voljo. Tako širimo pomen medijske strategije tudi na kvalitativne metrike, ki nam omogočajo poglobljeno razumevanje trga, kategorije in naročnika. Na takšen način lahko zasledujemo tudi širše cilje naročnikov po prepoznavnosti. TOM poziciji, afiniteti do blagovne znamke na splošno.

Medijska strategija

Učinkovita medijska strategija za boljšo prisotnost

Pri osnovanju medijskih strategij razpolagamo s podatki večjih raziskav in medijskih tržnih orodji. Podatki nam in naročnikom omogočajo vpogled v ključne vidike stroškovno učinkovite optimizacije zakupa medijskega prostora. S kombinacijo tradicionalnih medijev (radio, televizija, tisk in ostale oblike zakupa) ter digitalnega zakupa na programatičnih in nativnih mrežah (Linker, PM Network Plus), ustvarjamo optimalno razvrstitev po medijih. Z izčrpnim poznavanjem medijskega trga in dobrimi odnosi z medijskimi partnerji, dosegamo konkurenčne cene in optimalno izkoriščanje medijskega prostora.

Združitev offline in online kanalov

Pri oblikovanju medijskih strategij upoštevamo trenutne trende oglaševanja. V analizo vključujemo podatke tržnih raziskav in sledimo podatkom analitičnih orodji. S poglobljenimi vpogledi v interese potrošnikov in konkurenčnega okolja ustvarjamo ciljno usmerjene kampanje, ki izkoriščajo polni potencial razpoložljivih medijskih kanalov. S tem dosežemo, da se oglasi prikazujejo vaši relevantni ciljni publiki.

Tržne raziskave

Tržne raziskave so ključnega pomena pri izgradnji vsake uspešne poslovne strategije. Vključujejo zbiranje in analizo podatkov o določenem trgu, industriji ali izdelku, za boljše razumevanje vedenja ter potrebe kupcev. To pripomore k lažjim in boljšim strateškim določitvam podjetja pri razvoju produktov in definiranju prodajnih akcij. Prva zabeležena uporaba tržne raziskave je bila v dvajsetih letih prejšnjega stoletja, ko je bila izvedena študija ali bi dodajanje zraka v formulo vplivalo na okus mila Ivory.

V poplavi medijev je ključno izbrati prave medije in v poplavi oglasnih sporočil, je ključno izbrati pravi trenutek. Razpolagamo z vsemi ključnimi medijskimi raziskavami v Sloveniji. Uporabljamo raziskave, ki so sprejete kot standard na trgu in jih dopolnjujemo z ostalimi, naročnikovimi in tudi lastnimi. Dostop imamo tudi do številnih mednarodnih baz znanja, redno spremljamo tuje edicije in se udeležujemo strokovnih srečanj tudi izven naših meja.

Pri medijskem planiranju uporabljamo orodja za optimizacijo in izvajamo monitoring učinkov na številnih kontaktnih točkah.

Naročnikom omogočamo vpogled v njihovega potrošnika, potencialne ciljne skupine in konkurenčne izdelke in storitve. Vpogled pridobimo s pomočjo orodij za analizo potrošnikovega vedenja in uporabe izdelkov ter storitev.

Iz gore podatkov izluščimo pomembne ugotovitve, ki jih predstavimo naročniku in z njim gradimo konkurenčne prednosti ter tako optimiziramo medijsko prisotnost. Za vsakega naročnika zasnujemo in implementiramo ustrezno strategijo, ki ponuja oprijemljive in konkretne rešitve za naročnikov poslovni izziv.