Skip to content Skip to footer

PRISTOP MEDIA družba za načrtovanje in zakup medijev d.o.o., Vilharjeva cesta 36, 1000 Ljubljana, je lastnik vseh vsebin, objavljenih na spletnem mestu www.pristopmedia.si. Vsebine se lahko uporablja zgolj v nekomercialne namene. Ne sme se jih kopirati, razmnoževati ali na kakršen koli drug način distribuirati brez dovoljenja lastnika. Tudi v tem primeru mora biti vedno natančno naveden lastnik vsebin.

PRISTOP MEDIA družba za načrtovanje in zakup medijev d.o.o., Vilharjeva cesta 36, 1000 Ljubljana, ni odgovorna za občasno nedelovanje spletnega mesta, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitne posledice, nastale zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij.

PRISTOP MEDIA družba za načrtovanje in zakup medijev d.o.o., Vilharjeva cesta 36, 1000 Ljubljana, si pridržuje pravico do spremembe vsebin, objavljenih na spletnem mestu www.pristopmedia.si.

Z uporabo tega spletnega mesta obiskovalec potrjuje, da sprejema opisane pogoje in se z njimi strinja.