Skip to content Skip to footer

S prihodom nove tehnologije postaja radio vse bolj dostopen vsem poslušalcem

Datum 22. 2. 2022 je rezerviran za t.i. »datum druge tehnologije«. Tako je svet za radiodifuzijo RS (SRDF) poimenoval dan, ki ga je izbral za prehod na digitalni radio. Gre za uvajanje nove tehnologije radijskega oddajanja za celoten slovenski radijski ekosistem, od izdajateljev in distributerjev radijskih programov, prodajalcev tehnične opreme, avtomobilov, itd. pa vse do nas, poslušalcev radia.

Kaj je DAB+ tehnologija in katere prednosti prinaša?

Gre za digitalni radio, ki prinaša boljšo izkoriščenost frekvenčnega spektra, omogoča oddajanje več radijskih postaj z višjo kakovostjo zvoka, zagotavlja boljšo pokritost signala, kar za poslušalca pomeni manj motenj. DAB je prilagojen času: je še bolj dostopen, uporabniku bolj prijazen ter bolj enostaven za uporabo.

V primerjavi s klasičnim radijem prinaša kar nekaj prednosti:

   • teoretična možnost boljše kakovosti zvoka (to je sicer odvisno tudi od same radijske postaje, ki se odloči kakšno kakovost zvoka bo predvajala);
   • večja odpornost na motnje pri sprejemu;
   • več radijskih programov znotraj enega omrežja;
   • tehnološka prilagojenost mobilnemu sprejemu;
   • poleg prenosa zvoka omogoča DAB dodatne vsebine in storitve, ki lahko dopolnjujejo radijske programe, kot so tekstovna in slikovna sporočila v zvezi s predvajanim programom, prometne informacije v obliki dodatnih tekstovnih ali slikovnih sporočil ipd.;
   • možnost za razširitev funkcionalnosti TMC prometnega servisa na vse navigacijske naprave, ki za prenos informacij izkoriščajo DAB omrežje;
   • sprejem signala omogoča tudi v tunelih in avtocestnih predorih daljših od 500 m.

  Signal DAB+ uporablja že 42 držav po svetu. Slovenija se je s prvim DAB omrežjem, R1 priključila v septembru 2016. Hiter razvoj, prednosti in sama uporabnost tehnologije DAB so v nekaterih državah že v celoti spodrinili analogno oddajanje (Norveška, Švica, Avstrija). V Sloveniji je za ta korak še malce prezgodaj, zato bo tudi v bodoče DAB omrežje delovalo vzporedno z analognimi FM omrežji.

  Tri delujoča DAB omrežja v Sloveniji danes pokrivajo skoraj 60 postaj:

    • R1 (celotno območje Slovenije),  možnost poslušanja 19 programov
    • R2 (zahodni in vzhodni del države)
    • R3 (Ljubljana in okolica)
       Poleg vseh tehnoloških prednosti (boljši zvok, manj motenj signala, slikovna podpora …) pa DAB omogoča tudi preboj lokalnih in tematskih radijskih programov. Le ti so bili namreč znotraj analognih FM omrežij, zaradi omejitve signala, omejeni pri dosegu. Nacionalnim radijskim programom se bodo tako znotraj DAB omrežja v »boju« za poslušalce enakovredno pridružile tudi lokalne in regionalne radijske postaje. S tem bodo vsi ponudniki morali še več vlagati v kvaliteto in vsebino svojega programa. Sčasoma, ko bo postala uporaba DAB+ frekvence tudi pri nas pogostejša, se bo sprememba načina poslušanosti radijskih postaj zagotovo odrazila tudi v podatkih.   

   Leave a comment