Skip to content Skip to footer

Kakšna je razlika med stopnjo odboja/bounce rate in stopnjo interakcije/engagement rate?

To je vprašanje, ki si ga bomo, če ne prej, zastavljali, ko se bomo morali dokončno preusmeriti iz stare UA (Universal Analytics) v novo GA4 (Google Analytics 4). To se bo dokončno zgodilo julija, zato je pomembno, da razumemo razliko med metrikama in kako je s primerjavo le-teh.

Na splošno z obema metrikama spremljamo aktivnosti uporabnika, ko pride na našo spletno stran. Stopnja odboja ima negativno konotacijo in je fokusirana na to, kaj se na strani ne zgodi, medtem ko ima stopnja interakcije pozitivno konotacijo in izpostavlja nasprotno, torej aktivnosti, ki se na strani zgodijo.

Ko pa govorimo o eni ali drugi metriki v obeh verzijah analitik (UA ali GA4), je situacija malenkost bolj zapletena. Z napredkom v razvoju spletnih strani in aplikacij se je pojavila potreba po nadgradnji obstoječih metrik, vendar pa določene med sabo niso zares primerljive, zato moramo biti pri interpretaciji podatkov pazljivi.

Odboj (ali bounce) v UA se zgodi, ko nekdo pride na spletno stran in jo zapusti brez kakršnegakoli nadaljnjega koraka ne glede na to, koliko časa se je zadržal na strani. Če govorimo o stopnji odboja, jo primerjamo z vsemi obiski in se izraža v %. Uporabnik lahko nekaj minut bere članek in ko zapusti stran, se to šteje kot odboj, čeprav za branje članka težko rečemo, da ne pomeni intenzivne vpletenosti uporabnika.

Novi GA4 nam tako postreže z oplemeniteno metriko, ki meri interakcijo oz. vpletenost uporabnika, torej nasprotno metriko od odboja. Kot interakcija se zabeleži, če je uporabnik prišel na stran in ostal na strani minimalno 10s ali si je v času obiska ogledal vsaj dve različni strani ali opravil vsaj eno konverzijo. Če je en od teh pogojev izpolnjen, govorimo o t.i. interaktivnem obisku (engaged sessions), v nasprotnem primeru se to prepozna kot ne-interaktivni obisk (non-engaged session). Stopnja interakcije je definirana kot interaktivni obiski v primerjavi z vsemi obiski in se prav tako izraža v %.

V tem kontekstu odboj v GA4 pomeni ne-interaktivne obiske, ki pa vključujejo časovno komponento, saj mora uporabnik brez interakcije stran zapustiti v manj kot 10s, kar pri UA ni bil pogoj. To je ključen razlog, da stopnja odboja v novi in stari analitiki zares ni čisto primerljiva.

Na tem mestu se vprašamo, a je potrebno in sploh smiselno iskati alternativo stopnji odboja v novi analitiki. Da razumemo interakcijo uporabnikov na strani so na voljo številne metrike, stopnja odboja je le ena izmed njih. S stopnjo interakcije pa medtem preusmerjamo percepcijo iz negativne v pozitivno ter merimo, kaj deluje.  

Vir: [GA4] Engagement rate and bounce rate – Analytics Help (google.com)

Leave a comment