Skip to content Skip to footer

Google s posodobitvijo koristne vsebine

Google s posodobitvijo koristne vsebine

Poleti leta 2022  je Google objavil svoj novi sistem, poimenovan »posodobitev koristne vsebine«, katerega cilj je izboljšati izkušnjo uporabnikov, ko iščejo informacije s pomočjo Google iskalnika. Namen posodobitve je zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje in bolj izvirne ter kakovostne vsebine spletnih mest.

Googlov nov sistem je začel spletne strani v iskalnikih razvrščati glede na to, kako koristna je njihova vsebina uporabnikom. Z novim sistemom se torej nagrajujejo vsebine, na katere se uporabniki bolj pozitivno odzivajo, medtem ko so vsebine z več negativnimi odzivi slabše uvrščene. Cilj je znižati št. spletnih mest, ki ponujajo nizkokakovostne vsebine in so narejena zgolj z namenom uvrščanja na iskalniku.

Decembra 2022 je sledila že prva posodobitev sistema koristnih vsebin, ki je algoritem razširila na vse jezike in ne samo na angleščino. Vsebinska odličnost spletnih mest tako postaja ključnega pomena za podjetja in njihove blagovne znamke tudi v okolju Google Search, zato je potrebno skrbeti za stalno ustvarjanje kakovostnih, objektivnih in informativnih vsebin.

Obstoječa praksa, kjer samo z optimizacijo ključnih besed, brez razmišljanja o potrebah uporabnika, vplivamo na število klikov in uvrstitev spletne strani v iskalniku, bo sčasoma postala zgodovina.
 

Posodobitev koristnih vsebin je sistem, ki vpliva na celotno spletno mesto

V primerjavi z drugimi algoritmi, ki jih Google uporablja samo za posamezne strani, nova posodobitev koristnih vsebin pregleda in oceni celotno spletno mesto, kar pomeni, da sistem zazna vse vsebine, ki jih spletno mesto vsebuje, in nato določi oceno.

Kako deluje posodobitev?

Google spletna mesta razvršča na podlagi 5 ključnih dejavnikov: pomen/razumevanje iskanja, relevantnost vsebine, kakovost vsebine, koristnost celotne spletne strani ter kontekst (zgodovina iskanj, lokacije, nastavitve v brskalniku itd.). Pri kakovosti vsebin so glavni kriteriji strokovnost, avtoritativnost ter zanesljivost ali E-A-T (Expertise – Authoritativeness – Trustworthiness).

Googlovi sistemi samodejno prepoznavajo vsebino, ki ima nizko dodano vrednost ali na katerikoli drug način ni koristna za uporabnika. Če ima torej neko določeno spletno mesto več nekoristnih kot koristnih vsebin, se bodo tudi koristne vsebine v iskalniku prikazovale v manjši meri, kar bo seveda vplivalo tudi na statistike in uspešnost.
 

Ali postajata raziskovanje ključnih besed in SEO nepotrebna?

Raziskovanje ključnih besed je še vedno zelo pomembno, saj z njegovo pomočjo ugotavljamo trende iskanj in tržno povpraševanje, pomaga pa nam tudi oceniti konkurenčno okolje ter oblikovati učinkovito strategijo tako z vidika vsebine kot zakupa. Enako velja tudi za SEO oziroma optimizacijo spletnih strani. Le-ta ohranja pomen, vendar se mora osredotočati na optimizacijo v korist uporabnikov in ne zgolj na optimizacijo namenjeno iskalnikom in algoritmom.
 

Če želite preveriti ali je vsebina vašega spletnega mesta koristna, odgovorite na naslednja vprašanja:

  • Imate obstoječo ali ciljno publiko, ki bi se jim vsebina zdela koristna, če bi prišli na vašo spletno stran?

  • Ali vsebina vsebuje poglobljeno znanje, strokovnost in izkušnje iz prve roke?

  • Je spletna stran osredotočena na uporabnika?

  • Ali bo uporabnik po obisku vašega spletnega mesta dobil občutek, da neko temo bolje pozna in bo lažje dosegel svoj cilj?

  • Bo uporabnik zapustil vaše spletno mesto z občutkom zadovoljive izkušnje?

  • Ali upoštevate Googlove smernice za osnovne posodobitve in posodobitve pregledov izdelkov?

V kolikor na vsa vprašanja ne morete podati jasnih pritrdilnih dogovorov je morda čas, da vsebinam vašega spletnega mesta namenite nekaj dodatne pozornosti.


Viri: