Skip to content Skip to footer

Zakaj smo dobili tako malo prvih pozicij?

To je pogosto vprašanje, ki nam ga zastavijo naročniki, ko pogledajo poročilo o kampanji.

S pozicijo označujemo izpostavljena oglasna mesta v medijih.

Na televiziji so to prvo, drugo, predzadnje in zadnje mesto v oglasnem bloku. Podobno na radiju. Na internetu so so t.i. placementi oz mesta na spletni strani, ki so v vidnem polju ali kakorkoli bolj izpostavljena. Pri zakupu ključnih besed so to boljše pozicije search oglasov. V tisku so to objave na naslovnici ali na platnicah. Pri zunanjem oglaševanju so to navadno zelo frekventne in dobro izpostavljene lokacije. Gre za oglasna mesta, ki naj bi bila bolj izpostavljena v primerjavi s celotnim oglasnim inventorijem, zato prej opazna in posledično dosegala večjo vidnost.

Glede na razpoložljivost oglasnega prostora se v kampanjah določen delež objav zvrsti na pozicijah po principu naravne distribucije. Ta delež je odvisen od številnih dejavnikov, kot so na primer običajna zasičenost oglasnega prostora, medij oz. tip medija, razpoložljivost oglasnih mest oz. število oglasnih blokov, sponzorstva in medijski projekti, ki praviloma zasedejo tovrstna oglasna mesta, oglas oz. kreativa, spletni algoritmi, itd. Ter seveda zakup pozicij. Praviloma se oglaševanje na pozicijah plačuje in stanejo več od običajnih oglasnih mest. Potencial za objave na pozicijah se od medija do medija razlikuje. Interes zanje pa je večji v medijih, ki so bolj zasičeni z oglaševanjem. Med te recimo v zadnjem času spada predvsem televizija.

TV postajaPrvaDrugaPredzadnjaZadnja
TV SLO+20%+10%+10%+20%
PTV+30%+20%+10%+30%
Disney+40%+20%+20%+40%
Primeri pribitkov za pozicije v oglasnem bloku (vir: ceniki medijev)

Pa drži, da je oglaševanje zaradi pozicij bolj vidno ali so precenjene?

Pozicije niso edino, kar vpliva na opaznost oglaševanja. Če izpostavimo samo nekatere medijske dejavnike. Manjša zasičenost praviloma zagotavlja večjo pozornost. Oglaševanje, ko ni prisotnih konkurentov, naj bi bilo prav tako bolj opazno. Seveda je zelo pomembno, komu oglašujete po kakšnem kanalu in kaj komunicirate. Raziskave, ki naslavljajo področje pozicioniranja pa izpostavljajo predvsem, da je od vsega najbolj pomemben kontekst, v katerem se oglas prikazuje.

Vir: What we know about the context and positioning of TV ads | WARC

Leave a comment